Övriga gäster

Vid våra besök i gömslet kan väntan vara lång. Många dagar kan passera utan att en enda kungsörn behagar att dyka ner vid maten. Som tur då är så finns det alltid något att titta på runt maten. Kråkfåglar, hackspettar, duvhök och ormvråkar för att nämna några. På denna sida har vi samlat de arter vi lyckas få bild på under åren. Sidan fylls på vart efter nya arter dyker upp.