Februari 2016


21 februari
En mild men tidvis blåsig dag i kojan inleddes med örnbesök redan strax efter klockan 8. Vår stationära förstavintrare från Finland intog åtelplatsen och åt sej ordentligt mätt under en och en halv timme. Mellan tuggorna tog den några kortare flygturer till de angränsande träden. På dess beteende syntes det att det fanns ytterligare en örn bakom kojan men den kom aldrig ner.

Efter lunch avtog all aktivitet och det var generellt tunt med fåglar.

Total:
1 adult kungsörn, ringmärkt
5 korpar
5 skator
1 gråspettshona
2 större hackspett.

/Peter Rolén


13 februari
På plats i kojan 6:15. Minus 15 grader, vindstilla och helt klart väder
Vid 9- tiden kom några korpar och kika lite försiktigt.  Hela förmiddagen var ganska lugn. Besök av större hackspett och gråspett , några skator.  Vid 13:30 landade en kungsörn på maten, samma örn som var på besök för 2 veckor sedan. Den åt till klockan 13:55, då flög den iväg ner i dalen. Sedan följde en lugn efter middag. kungsörnen satt i Blixt tallen en stund , flög sedan vidare. 
Helt lugnt på åtel ifrån 15:30. helt dött. Vi avbryter och lämnar kojan vid 16:40 
/Börje och Ylle

5 februari
Blåsigt, klart och fint, minus 2 grader. kom  till kojan 6:30, lagom tid.. 
7:30 duvhök som äter i tio minuter. En del småfåglar. 8:30 15 korpar har flygshow i den kraftiga vinden. Vid 9-tiden landar de flesta och äter. Hela förmiddagen är det småfågel, större hackspett och gråspett. En kungsörn sitter i blixttallen. Lugnt nästan hela dagen. Vid 15:30 landar duvhöken och äter i tio minuter, Han försvinner plötsligt när det landar en kungsörn. Örnen äter i 5 minuter och flyger iväg. Örnen landar och äter efter bara en minut. Nu sitter det en örn till i tallen bredvid kojan, skymning o ganska dåligt ljus. Örnen på maten äter bara några tuggor och flyger iväg. 2 kungsörnar i blixttallen , nu när klockan är 16:10. 16:25 flyger örnarna iväg åt varsitt håll,en mot branten och en tar riktning bakom kojan. Lämnar kojan 16:45, då är det helt tyst.
/Börje Olsson