November 2013

23:e november 2013
Korp ca 15
Kråka ca 20
Skata ca 15
gråspett
Duvhök i blixttallen ca 1h
Ad. havsörn i slänten 2-3h
Ad. kungsörn aktiv hela dagen, dock aldrig ner
 
/Mikael