Kungsorn.se

Kungsörn Sverige är en obunden ideell förening som bildades 2010. Kungsörn Sverige strävar efter ett nära samarbete med andra ideella föreningar, artprojekt, myndigheter och liknande organisationer. Vi samarbetar också med kungsörnsorganisationer i andra länder, främst inom Skandinavien. 
Varje år arrangerar de även ett sympoium om kungsörn och producerar en tidskrift med utgångspunkt från de diskussioner och föredrag som presenteras på det årliga kungsörnssympiet.
 

Läs mer på www.kungsorn.se