Falu fågelklubb

Klubben startades 1 februari 1994. En grupp fågelintresserade hade tidigare haft regelbundna träffar, detta blev upphovet till fågelklubben. Vi genomför ca 20 programpunkter årligen. De flesta är guidade utflykter i naturen. Dessutom har vi varje höst inomhusträffar med bildvisning och allmänt fågelprat.
Klubben är öppen för alla, som delar klubbens målsättning och betalar medlemsavgift.

Lär mer om klubben på www.falufagelklubb.se