Duvhök

Duvhök  - Börje Olsson
 
Duvhök - Hasse Andersson
 
Ung duvhök - Hasse Andersson