Elva vintrar med Pajala

Text & Foto: HansErsson/N & Lars Lagerqvist

Kl 08,00 den 26 december år 2000 landade en juvenil ringmärkt kungsörn på utfodringen i Falun. Orange/svart 203E. Vad ingen av oss då visste var att denna individ skulle komma att bli vår hittills mesta stamgäst, örngruppens stora samtalsämne och ”maskot”. Örnen fick namnet Pajala och har nu varit utfodringen trogen under hela elva vintrar i följd.

203E ringmärktes som ensam bounge den 22 juni år 2000. Första levnadsvintern sökte den sig söderut och stannade till vid utfodringen i Falun för att ta del av det giftfria kött som fanns att tillgå. Bevakningen vid gömslet var liten under vintern 00-01 p g a få personer i gruppen men det gjordes sex observation av örnen.
Örngruppen var liten även de följande vintrarna och bevakningen var mest riktad till helger Sålunda var det svårt att få grepp om hur många individer, märkta och omärkta, som totalt gästade utfodringen. Men det viktigaste av allt: det fanns alltid kött på platsen! Och Pajala fortsatte att gästa oss. Dock med endast 1 till 3 observationer per vinter mellan säsongerna 2001-2002 till 2005-2006. Örnen har ännu aldrig rapporterats från någon annan utfodringsplats än den i Falun.

2006-2007 ansluter fler personer till gruppen och bevakningen ökar. Denna vinter görs åtta observationer av Pajala mellan den 18 nov och 16 dec. 
De följande vintrarna ansluter ytterligare personer till gruppen och bevakningen ökar ännu mer vilket medför att även antalet observationer av Pajala öka. Toppnoteringen når vi under vintern 2009-2010 då hela 23 observationer görs mellan 26 november 2009 till 13 mars 2010. Under vintrarna 2008-2009 och 2009-2010 sågs ofta Pajala, som vi tolkar som en hane, även tillsammans med en annan, omärkt och betydligt större örn. Pajalas beteende ändrades betydligt när denna hona fanns i närheten. En intressant iakttagelse som vi tyvärr inte såg förra vintern. 

Att få följa en och samma individs utveckling under så många år känns givetvis mycket spännande. Ett bra och flerårigt bildmaterial visar hur dräkten men även hur mindre detaljer ändras med åldern, såsom ögonen. Andra intressanta detaljer att iaktta från gömslet är t ex hur Pajala uppträder mot andra örnar på utfodringen. Vilka som accepteras och inte, när han väljer att enbart bevaka platsen och vilka tider på dagen han själv väljer att äta en bit. Kl 15,00, i skymningen när de yngre örnarna lämnat platsen, har varit en hållpunkt för oss de senaste vintrarna. Då brukar Pajala dyka upp. En annan fråga som gnager är var örnen finns under sommaren. I och med att den finns så tidigt på utfodringen bör den heller inte vistas så långt bort? Trots inventeringar har vi ännu inte lyckats finna honom. Till dess ser vi fram emot, och hoppas på, en tolfte vinter med 203E Pajala.
 
Pajala vid sitt sjunde levnadsår
 
 
Pajala vid sitt åttonde levnadsår
 
 
Pajala vid sitt 11:e levnadsår